كاشت حلزون:

 کاشت حلزون يك وسيله الكترونيكي است كه توسط جراحي در گوش داخلي فردي كه دچار كم شنوايي عميق است و از سمعك نمي تواند استفاده موثر و مفيدي داشته باشد، كاشته مي شود. عملكرد عصب شنوايي در اين افراد بايستي كاملا  سالم بوده و اختلالات ادراكي در آن ها وجود نداشته باشد. بر خلاف سمعك، كاشت حلزون  صدا را بلند تر و واضح تر نمي كند، در عوض عصب شنوايي را مستقيما تحريك مي كند. كاشت حلزون به فرد احساس شنوايي مي دهد. مهم است بدانيم كه قبل از اقدام به كاشت حلزون بايد از كارآمد نبودن سمعك براي فرد كم شنوا اطمينان حاصل كرد. بنابراين يك دوره استفاده از سمعك قبل از كاشت حلزون الزامي است.