کم شنوایی فقط مختص کهنسالان نیست. متأسفانه کودکان نیز ممکن است کم شنوا به دنیا بیایند و یا بزرگسالان جوانی که در معرض آلودگی یا ضربه صوتی هستند نیز ممکن است به کم شنوایی دچار شوند. آنچه مسلم است اینکه اگر به شنوایی خود یا فرزند دلبندتان مشکوک هستید بایستی همین امروز اقدام کنید. چراکه کم شنوایی می تواند در آینده کودکان(یاد گیری گفتار و زبان، رشد اجتماعی و تحصیلی) تأثیر جدی گذاشته و در بزرگسالان نیز با کاهش کیفیت زندگی و محدود کردن ارتباطات اجتماعی فرد را به انزوا کشاند. برای تشخیص کم شنوایی روش های متعدد و آزمایشات مختلفی وجود دارد که انجام آن ها در حیطه اختیارات کارشناسان شنوایی شناسی است. از جمله رایج ترین این آزمایشات می توان به ادیومتری، تمپانومتری و ABR  اشاره کرد.