در دنيايي پر از اتصالات بي سيم و بلوتوثي زندگي مي كنيم. انسان مدرن امروز خواهان امكانات بيشتري براي رويارويي با اين دنياست. نه فقط
براي تفريحات و سرگرمي بلكه براي ارتباطات انساني. اين مسلما حق افراد كم شنوا نيز هست.

این روزها تصور زندگی بدون تلویزیون، موبایل، کامپیوتر و انواع و اقسام لوازم سرگرمی مشکل است. لوازم جانبی بی سیم فوناک مثل iCom یا ComPilot یا TVLink  شرایطی را فراهم می آورند تا افراد کم شنوا بتوانند از تمام وجوه این زندگی مدرن امروز استفاده ببرند. لوازم جانبی بی سیم فوناک، به طور قابل توجهی مزایای استفاده از سمعک ها را به حداکثر می رسانند و امکان دسترسی نامحدود به دنیای ارتباطات و مکالمات را برای فرد کم شنوا فراهم می کنند. لازم به ذکر است این گونه لوازم جانبی فقط با سمعک هایی سازگارند که به قابلیت های بی سیم و بلوتوثی مجهز باشند.

علاوه بر اینگونه لوازم ارتباطی، فوناک، گروهی از ریموت کنترل های متنوع و همچنین لوازم جانبی مربوط به مراقبت و نگهداری از سمعک ها نیز ارائه می کند.